Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI:
Ünvanı : Eğlenceli Çoraplar ( Oktay Koç ) 
Adresi : Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi No 47/1 Küçükçekmece / İstanbul
Telefon : 0212 472 10 36
MÜŞTERİ:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
MADDE 2 - KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri'nin Satıcı'ya ait www.eglencelimaske.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Ara Toplam: TL
Kargo Fiyatı: TL
İndirim: TL
TOPLAM: TL
Teslimat Adresi:
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. Müşteri, www.eglencelicoraplar.com internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Müşteri tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Müşteri; bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal süreleri aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3'te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti Alıcı tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına "Gönderim Ücreti" adi altında gösterilecektir.
4.4. Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.5. Kargo firmasının, ürünü Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Müşteri’ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.7. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.8. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.9. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
4.10. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Müşteri kusurundan kaynaklansın veya kaynaklanmasın, Müşteri’ye ait kartın yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılmasının tespiti ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi halinde; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Müşteri, bu gibi bir durumda ve ürünün kendisine teslim edilmiş olması halinde ise ürünü nakliye masrafları kendine ait olmak üzere derhal Satıcı’ya iade etmeyi veya ilgili ürün veya hizmet bedelini, durumun kendisine bildirilmesini müteakip 1 hafta içinde Satıcı’ya ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda Satıcı’nın her türlü adli ve idari mercilere başvurma hakkı saklıdır.
4.11. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.12. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Müşteri olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
5.1. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Ancak, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik Müşteri’ye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, Müşteri’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; Müşteri bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.
5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı'ya faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya Müşteri’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade formu,
c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.
5.3. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.
5.4. Ürün Satıcı'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde Satıcı'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6.1. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürün detay kısmında "iade alınamaz" ibaresi geçen ürünlerde iade kesinlikle kabul edilmemektedir.
6.2. Paketi ya da jelatini açıldığı takdirde kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve parfümler iade edilememektedir. Kopyalanabilir ürünlerin (VCD, DVD, vb.) ve tek kullanımlık ürünlerin orijinal ambalajının açılması halinde iadeleri gerçekleşmemektedir.
6.3. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
a) Her türlü Kozmetik Ürün
b) İç - Dış Giyim Ürünleri
c) Her türlü Kişisel Bakim Ürünü
d) Kullanılmış Ürünler
e) DVD, VCD, CD ve Kasetler
f) Orijinal paketlemesi ile (ör. jelatin vb.) satılan tüm teknolojik ürünler (kulaklıklar, mobil cihazlar, telefon ve tablet kılıfları vb.)
g) Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
 
MADDE 8 - YETKiLi MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin onaylanması durumunda Müşteri işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Müşteri
Ad - Soyad :
E-Posta Adresi :
Tarih :